Lednicko-valtický areál

Na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsán v roce 1996. Současnou podobu dala zámku novogotická přestavba ve stylu tudorské gotiky z let 1846-1858, jejímž autorem byl Jiří Wingelmüller. Část barokního zdiva sice zůstala zachována, ale nový vzhled fasády byl doplněn o řadu přístaveb a nových prvků, jako jsou cimbuří, balkóny, arkýře, komíny a věžičky. Romantický novogotický vzhled získaly také interiéry s vynikajícími ukázkami bohaté řezbářské výzdoby. Za pozornost stojí vřetenové schodiště v knihovně, kazetový strop z lipového dřeva v modrém sále, reliéf stromu života ze slonové kosti či mramorové krby.

Nepravidelný tvar území Lednicko-valtického areálu o rozloze bezmála 300 km2 hraničí na jihu s Rakouskem, na západě s oblastí Pálava, na severu a na východě tvoří volnou hranici areálu řeka Dyje. Jeho úpravy vycházely ze zvyklostí uplatňovaných v anglických parcích. Proto se tu potkává barokní architektura s novogoticky upravenou budovou zámku a drobnými stavbami v romantickém stylu (Skleník, Lovecký zámeček, Minaret, Apollonův chrám, Rybniční zámeček, Nový dvůr, Hraniční zámeček, Chrám Tří Grácií, Janův hrad, Obelisk a Rendes-vous).

Janův hrad

Podle projektu J. Hardtmutha vyrostla tato romantická umělá hradní zřícenina v roce 1807 okraji Lednicko-valtického areálu u lovecké obory a sloužila jako lovecký zámek , shromaždiště panstva před honem, místo konání posledních lečí. Průčelní trakt budovy zabírá velký sál s přilehlými místnostmi vyzdobenými ornamentálními nástěnnými malbami. Janův hrad pojmenovaný na počest knížete Jana I. je charakteristickým příkladem romantické tvorby inspirované středověkou gotikou.

Hraniční zámeček

Významná architektonická památka lednicko-valtického areálu, vybudovaná rodem Lichtenštejnů v letech 1816 - 1819 u vesničky Hlohovec, v těsné blízkosti Hlohoveckého rybníka, která je zapsána v seznamu UNESCO.

Rendez-vouz

Lovecký zámeček ze začátku 19. století ve tvaru vítězného římského oblouku. Je umístěn v lese asi 3 km od Valtic, přístup z parkoviště na silnici směrem Břeclav – asi 0,5 km pěšky. Součást Lednicko-valtického areálu, patří pod správu státního zámku Valtice.

Rybniční zámeček

Rybniční zámeček z roku 1816 je elegantní jednoduchá patrová budova s kuželkovou balustrádou a rizality s tympanony. Bohatší průčelí má tři francouzská okna s balkonem, obráceným k rybníku. V současné době patří MZLU Brno ZF Lednice a je zde možné romantické ubytování v neobvyklém prostředí.

Minaret

Nejstarší romantická stavba Lednicko-valtického areálu nacházející se nedaleko zámku v Lednici. Postavená v maurském slohu 1797 – 1802, největší stavba tohoto druhu v neislámských zemích. Výška přes 60 metrů. Z vrcholu pohledy i na daleké okolí.

Tři Grácie

Empírový zámeček navrhl lichtenštejnský stavební ředitel Jan Karel Engel a mramorem a mozaikou vyzdobili bratři Martinettiové v letech 1824 – 1825. Půlkruhová stavba má 12 jónských sloupů a obklopuje sousoší tří řeckých bohyň, které z jednoho balvanu vytesal Martin Fischer. Klieberovy sochy ve výklencích představují jednotlivé vědní a umělecké obory. Zámeček má vzadu valeně klenutý sál s malbou na stěnách.

Zámek Valtice

Zámek patří mezi nejrozsáhlejší světské barokní stavby na Moravě a je považován za jeden z nejvýznamnějších dokladů raně barokní architektury ve střední Evropě. Hlavní rodové sídlo Liechtensteinů do r. 1945. Vybudován nedaleko někdejšího středověkého hradu (známé dějiště rytířských turnajů a soutěží minnesängerů). Zámek byl několikrát přestavován, naposledy v l. 1643 - 1730. Místnosti jsou bohatě zdobeny zlacenými štukami a nástropními malbami, je zde významná sbírka středoevropského barokního malířství.

Zámecká kaple (jeden z nejkrásnějších interiérů středoevropského baroka) má jedinečnou akustiku - pořádání komorních koncertů. Součástí zámku je jízdárna a Španělská konírna - dějiště několika kulturních a vinařských akcí.

V prostorách zámku sídlí Národní vinařské centrum, pro veřejnost je otevřený Salón vín ČR, 2 vinotéky, Zámecký sklep.

Valtice - rozhledna Kolonáda

Romantická stavba ve tvaru kolonády z 1. pol. 19. století stojí na nejvyšším bodě celého Lednicko-valtického areálu, v těsné blízkosti hraničního přechodu do Rakouska. Z otevřené vyhlídkové terasy je vidět do tří zemí – Moravy, Rakouska a Slovenska. Kolonáda svým vzhledem připomíná známý Gloriet u vídeňského Schönbrunnu.

Zámek Mikulov

Dominantou města je původně románský hrad přestavěný na barokní zámek. Za nejslavnějších dob byl zámek sídlem olomouckého biskupa Františka Dietrichsteina. 

Dnes jsou v prostorách zámku umístěny stále expozice Regionálního muzea v Mikulově:

I. Historie

Od gotiky po empír – vývoj uměleckých slohů v uměleckých řemeslech

Galerie Dietrichsteinů – dějiny mikulovské větve rodu Dietrichsteinů  od 16. století 

Zámecká knihovna – barokní knihovní sál s původním interiérem a historickou rodinnou knihovnou Dietrichsteinů

Pohansko

V jednom ze saletů Lednicko-valtickém areálu, empírovém zámečku Pohansko, který byl postaven v letech 1810 - 1812 podle plánů Josefa Hardmutha, reaalizovalo Městské muzeum a galerie Břeclav expozici, dokumentující výsledky rozsáhlých archeologických výzkumů slovanského hradiskaa, které zde probíhají od roku 1957. 

Nejrozsáhlejší raně středověké opevnění na území našeho státu a jedno z největších ve střední Evropě vůbec bylo na Pohansku vybudováno na počátku 9. století. Přední místo mezi zdejšími objevy zaujímá velmožský dvorec, obehnaný dřevěnou palisádou. Uvnitř dvorce se nacházelo sídlo velmože vybudované na kamenných podezdívkách, kamenný kostel zdobený freskami, pohřebiště s množstvím stříbrných a zlatých šperků a hospodářské zázemí.